ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ราคาเริ่มต้นที่ 42,000 บาท ของแถมเพียบ มีในรับรองครบ ถูกกฎหมาย 100%
 
                   
                   
ตู้เติมเงินมือถือหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญและรับธนบัตร ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าอบผ้าหยอดเหรียญ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ ที่หนีบผมหยอดเหรียญ กล่องหยอดเหรียญ
เครื่องขายสินค้าแช่เย็น
หยอดเหรียญ
เครื่องขายสินค้าแช่แข็ง
หยอดเหรียญ
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
หยอดเหรียญ
เครื่องแลกเหรียญ เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
ทิชชู่ ผ้าอนามัย

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ SPARK


ตู้น้ำมันรุ่นตัว L ราคาโปรโมชั่น เดือนนี้เท่านั้น

1 หัวจ่าย ราคา 42,000 บาท(หยอดเหรียญอย่างเดียว)

1 หัวจ่าย ราคา 46,000 บาท(หยอดเหรียญและรับธนบัตร)

 

ตู้น้ำมันรุ่นเต็มใบ 75*75*200 เมตร ราคาโปรโมชั่น

1 หัวจ่าย ราคา 45,000 บาท(หยอดเหรียญอย่างเดียว)

1 หัวจ่าย ราคา 55,000 บาท(หยอดเหรียญและรับธนบัตร)

 


เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน
LineID : @lion9

เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน

LineID : @lion8
เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน
LineID : @lion7

 
รายละเอียดและคุณสมบัติตัวตู้น้ำมันอัตโนมัติ

ระบบโปรแกรม

- มีระบบความคุมอัตราการไหลของน้ำมัน ผ่ายระบบ Flow Serser (ตามมตราฐานสำนักงานช่างตวงวัด)
- มีระบบคำนวนอัตตราการจ่ายน้ำมันแปรผันตามจำนวนเงิน
- มีโปรแกรมเสียงพูด อธิบายขั้นตอนการทำงาน
- โปรแกรมปิด-เปิดไฟป้าย, ตั้งเวลาปัจจุบัน, แสดงราคาต่อลิตร
- โปรแกรมหยุดการทำงานขอปั๊มจ่ายในกรณีไม่มีการจ่ายน้ำมันผ่าน FLOW SENSOR(ป้องกันในกรณีโฟว์เสียแล้วจ่ายน้ำมันให้ลูกค้าฟรี)
- โปรแกรมตรวจสอบระดับน้ำมันภายในถังป้องกันการกินเหรียญ
(ป้องกันในกรณีโฟว์เสียแล้วจ่ายน้ำมันให้ลูกค้าฟรี)
โครงสร้างตู้


- โครงสร้างตู้มีโครงกระดูกแกนเหล็ก 4 ด้านแข็งแรงทนทาน
- เหล็กหนา 1 มิลลิเมตร
- โครงตู้แบ่งเป็น 2 ชั้นป้องกันไอน้ำมันปะทะระบบไฟฟ้า (กันระเบิด)
- สีพ่นเคลือบอบเทคโนโลยีเดียวกัน สีรถยนต์ ไม่แตกลายงา
- มีฝาปิดหน้าตู้ป้องกันน้ำวิ่งเข้าระบบ Electronic
- โครงสร้างตู้มีเกร็ดระบายอากาศตามกฏหมายพลังงาน
- ฝาตู้ซ่อนป้องกันการใช้แชลงงัด
- เทคโนโลยีประกอบตู้ NOCKDOWN ป้องกัน oxidation กันสนิม เนื่องจากการเชื่อมไฟฟ้า
- ฐานตู้มีแกนเหล็ก 2 มิลลิเมตร ป้องกันโครงสร้างตู้ยุบระบบไฟฟ้า


- ระบบปั๊มมาตราฐานป้องกันการระเบิดเนื่องจากปั๊ม Over Heat
- Board Control เกรดเดียวกันกับที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมโรงงาน ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ระบบไฟหน้าตู้ เป็นระบบไฟ LED ประหยัดพลังงานสว่างสูง 6 จุด
- มีระบบโฟว์เซนเซอร์ ตรวจวัดอัตตราการไหลเที่ยงตรงสูงตามมาตราฐาน
สำนักงานชั่งตวงวัด
- มีระบบลูกลอยแจ้งน้ำมันหมดถัง ป้องกันการกินเหรียญลูกค้า
- มีระบบโซลินอยวาล์วและเช็ควาล์วป้องกันการจ่ายน้ำมันผิดพลาด
เนื่องจากน้ำมันไหลย้อนคืนลงถัง


ระบบจ่ายน้ำมัน


- มือจ่ายน้ำมันเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในปั๊มใหญ่
- สายน้ำมัน ใช้สายพิเศษที่ทนน้ำมันแก๊สโซฮอลได้
- สามารถจ่ายน้ำมันได้ทั้ง เบนซิล ดีเซล และแก๊สโซฮอล โดยสายน้ำมันไม่ผุกร่อนก่อนระยะเวลาอันควร
- ข้อต่อทนทานมีระบบซีลกาวป้องกันไอน้ำมันระเหย
- มีระบบโซลินอยระบายอากาศภายในถัง
- มีระบบปรับแรงดันภายในถังอัตโนมัติ ป้องกันไอน้ำมันระเบิด
- มีระบบกรองน้ำมันก่อนเข้าปั๊มป้องกันผงละอองตันปั๊ม

 

มาตราฐาน


- มีใบรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัดทุกตู้ ผ่านเกณฑ์การตรวจ
- มีเกร็ดระบายอากาศ 2 ฝั่งระบายไอน้ำมัน
- มีลูกบอลดับเพลิงกันไฟไหม้รัสมีควบคุม 4x4 ตารางเมตร
- มีระบบป้องกันไอน้ำมันเบนซิลระเหยออกจากถัง(ระบบปิด)
- ออกแบบตู้ตามมาตราฐานกรมธุรกิจพลังงาน

 

กฎหมายตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ธพน.2

การยื่นแจ้ง และขออนุญาต

สามารถขอใบอนุญาติจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน หน่วยงานเขต หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ เป็นต้น เป็นการขอใบอนุญาติ ธน.พ.1 แจ้งการประกอบกิจกรรมควบคุมประเภทที่ 2 และธน.พ.2 เป็นการแจ้งเก็บเชื้อเพลิงชนิดไวไฟไม่เกิน 227 ลิตรเพื่อจำหน่าย

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอกับทาง อบต. หรือ เทศบาล

 1. เอกสาร ธพน.1
 2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของตู้)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของตู้)
 4. สำเนาฉโนดที่ดินหรือใบแสดงสิทธิในที่ดิน
 5. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
 7. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการน้ำมัน
 8. รูปถ่ายตู้น้ำมัน
 9. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ
 10. แผนผังการติดตั้งตัวตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
 11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
 12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)

 


(เอกสารที่เกียวข้อง พร้อมขั้นตอนการดำเนินงาน)

(แบบฟอร์มเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต)

(ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต)

(ใช้ในกรณีเช่าที่ประกอบกิจการ)

(ใช้ในกรณีไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)

เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน
LineID : @lion9

เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน

LineID : @lion8
เพิ่มเพื่อน


เพิ่มเพื่อน
LineID : @lion7

http://www.facebook.com/sparkpump

http://www.facebook.com/lionvending

  
free web page hit counter
View My Stats

ไลออนส์ หยอดเหรียญ (ประเทศไทย)
เลขที่ 828 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
สนใจรายละเอียด ติดต่อ 086-0155816 โทร. 090-994-1001

แฟกซ์ 02-8800184
วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น - 17.30 น