ຕູ້ເຕີມເງິນມືຖືຮັບແບ້ງ ຕູ້ນໍ້າມັນຮັບແບ້ງ ຕູ້ລ້າງລົດຮັບແບ້ງ ຕູ້ນໍ້າຮັບແບ້ງ ເຄື່ອງຜົມຊື່ຮັບແບ້ງ ເຄື່ອງຄວບຄຸມເວລາ ເຄື່ອງຊັກຜ້າຮັບແບ້ງ ເຄື່ອງຂາຍສິນຄ້າ
 
                   
                   
ຕູ້ເຕີມເງິນມືຖືຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
ຕູ້ນໍ້າມັນຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
ຕູ້ລ້າງລົດຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
ຕູ້ນໍ້າຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
ເຄື່ອງຜົມຊື່ຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມເວລາ
ອັດຕະໂນມັດຮັບແບ້ງ
ເຄື່ອງຊັກຜ້າ
ອັດຕະໂນມັດຮັບແບ້ງ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມເຄື່ອງຊັກຜ້າ
ອັດຕະໂນມັດຮັບແບ້ງ
ເຄື່ອງເກັດທີ່
ອັດຕະໂນມັດຮັບແບ້ງ
ເຄື່ອງຂາຍສິນຄ້າ
ອັດຕະໂນມັດຮັບແບ້ງFacebook Twitter Pinterest Google Gmail Google+ Messenger Blogger WhatsApp Tumblr Y! Mail LinkedIn Favorites Addthis


Template 23198

  ຕູ້ເຕີມເງິນມືຖືຮັບແບ້ງ
ອັດຕະໂນມັດ
  iລະບົບເຕືອນໄພ
ໂທລະສັບແບບເຕີມເງິນຜ່ານທາງ USSD

Template 23198

  ຕູ້ນໍ້າມັນຮັບແບ້ງ
  ອັດຕະໂນມັດ
  Benzine91 Benzine95
  Diesel

Template 23198

  ຕູ້ນໍ້າຮັບແບ້ງ
  ອັດຕະໂນມັດ
  ລະບົບ RO+ UV ແຮ່ທາດ
   
     
Template 23198

  ຕູ້ລ້າງລົດຮັບແບ້ງ
  ອັດຕະໂນມັດ
  ລະບົບສີດນ້ໍາ, ລະບົບສະບູ
  Add air , Air Blowers
Template 23198

  ເຄື່ອງຊັກຜ້າ
  ອັດຕະໂນມັດ
  LG SAMSUNG TOSHIBA
  ລາຄາພິເສດ
Template 23198

  Control box Timer
  Time can be set
  Can set coins
  For Washing Vending Machine
     
     Copyright © 2008 - 2015 Lionvending.com. All Rights Reserved. 
All names, brands, and logos displayed herein are properties of their respective owners.